Panattoni Park

Poznań II

Osiedle Saska

ul. Bora-Komorowskiego 56, 03-982 Warszawa