O firmie

Geo Pro - Geologia i geotechnika

Firma wykonuje badania geotechniczne, badania geologiczne, wiercenia, sondowania, odkrywki fundamentów, badania polowe i laboratoryjne gruntów i wody, oraz zajmuje się nadzorami geotechnicznymi wraz z badaniem nasypów. Wyniki opracowywane są w formie opinii, ekspertyz i dokumentacji geotechnicznych oraz dokumentacji geologiczno-inżynierskich, a także oceny stanu technicznego fundamentów i oceny stanu zanieczyszczenia chemicznego terenu.

Jesteśmy firmą rodzinną, w której młodsze pokolenie kultywuje geotechniczną tradycję rodzinną. Firma powstała w 1997 r. pod nazwą GEOREM Joanna Remiszewska. W 2007 r. zmieniliśmy nazwę na GEOPRO Geologia i Geotechnika Joanna Remiszewska. W tym czasie wykonaliśmy ponad 2 000 opracowań geotechnicznych, geologicznych, opinii i ekspertyz. Wykonujemy badania na potrzeby budowy, rozbudowy i modernizacji obiektów przemysłowych, budownictwa mieszkaniowego, usługowego, drogowego i kolejowego.

W SKŁAD NASZEJ KADRY WCHODZĄ:

Kierujący pracami mgr inż. Krzysztof Remiszewski z 48 - letnim doświadczeniem zawodowym, absolwent Politechniki Warszawskiej, posiadający uprawnienia budowlane w zakresie projektowania i wykonawstwa - bez ograniczeń - upr bud. St-740/74 oraz uprawnienia geologiczne VII-1210. Przez 31 lat pracował w Pracowni Fundamentowania i Orzecznictwa Gruntowego w centralnym Ośrodku Badawczo-Projektowym Budownictwa „BISTYP” w Warszawie, od 1988 r. posiada tytuł rzeczoznawcy w specjalności: dynamika budowli, fundamentowania oraz geotechniki

Mgr Joanna Remiszewska absolwentka Wydziału Geologii UW posiadająca uprawnienia geologiczne VII-1411, będąca również absolwentką podyplomowych studiów - „Projektowanie geotechniczne, bezpieczeństwo i oddziaływanie budowli na środowisko” na Wydziale Inżynierii i Kształtowania Środowiska Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.

Wiedza inżynierska naszej kadry, pozwala nam na podejmowanie się zadań złożonych i wymagających dużego doświadczenia praktycznego. Oferujemy przygotowanie niezależnych ekspertyz z zakresu geotechniki, geologii i fundamentowania.